שימוש במערכת המשפט על מנת להגן על ישראל - New  York  Middle  East  Institute  -  www.NYMEI.org